องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว :www.tbsakaeo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 294 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องกำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2565 ให้ประชาชนทั่วไปทราบ [ 20 ก.ค. 2565 ]95
162 ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]91
163 ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]83
164 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีกุศลจิต ผู้มีอุปการคุณ ร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย [ 19 ก.ค. 2565 ]98
165 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ฉบับที่ 64) และ (ฉบับที่ 65) [ 11 ก.ค. 2565 ]87
166 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นโยบายการไม่รับซื้อทองแดงที่ได้จากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [ 11 ก.ค. 2565 ]90
167 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" [ 7 ก.ค. 2565 ]85
168 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (กรณีปลดล็อค 15 มิ.ย. - 15 ส.ค. 65) และสายงานผู้ปฏิบัติ [ 7 ก.ค. 2565 ]99
169 ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน) พ.ศ. 2566-2570 [ 6 ก.ค. 2565 ]81
170 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]86
171 ขอเชิญชวนบุคลากร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนตำบลสระแก้วร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้า และลงทะเบียนเข้าสุ่่ระบบการรักษา ผ่านระบบออนไลน์ [ 30 มิ.ย. 2565 ]97
172 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]89
173 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3" [ 24 มิ.ย. 2565 ]91
174 ข้อบัญญัติ อบต.สระแก้ว เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550 [ 23 มิ.ย. 2565 ]93
175 ข้อบัญญัติ อบต.สระแก้ว เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2565 ]84
176 ข้อบัญญัติองค์การบริหหารส่วนตำบลสระแก้ว ว่าด้วยการจัดดการมูลฝออยทั่วไป พ.ศ.2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]86
177 ประชาสัมพันธ์กระแสไฟฟ้าดับ [ 20 มิ.ย. 2565 ]77
178 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]74
179 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งคนงาน สังกัดกองช่าง [ 27 พ.ค. 2565 ]106
180 ประกาศจัดจ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ และพนักงานขับรถบรรทุกขยะ [ 20 พ.ค. 2565 ]111
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15