องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว :www.tbsakaeo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตำแหน่งที่รับสมัคร

    พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๒ อัตรา

    สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ