องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeotown.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 288 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 E-Service สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย [ 19 มิ.ย. 2567 ]2
2 นโยบาย/มาตรการ การควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 11 มิ.ย. 2567 ]0
3 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ร่วมกับ สาธารณสุข และ อสม.ประจำตำบลสระแก้ว ออกตรวจเยี่ยมผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง [ 11 มิ.ย. 2567 ]2
4 เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนการจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 3 [ 10 มิ.ย. 2567 ]1
5 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2567 ]1
6 ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น "วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว" [ 10 มิ.ย. 2567 ]2
7 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) [ 30 พ.ค. 2567 ]4
8 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ [ 28 พ.ค. 2567 ]10
9 หลักเกณฑ์และแนวทางประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [ 28 พ.ค. 2567 ]3
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 16 พ.ค. 2567 ]6
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ [ 15 พ.ค. 2567 ]12
12 รณรงค์ลดการใช้พลาสติก และโฟม [ 15 พ.ค. 2567 ]3
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 1 พ.ค. 2567 ]5
14 การยกระดับการดำเนินงานมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน [ 25 เม.ย. 2567 ]5
15 การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (PM 2.5) [ 25 เม.ย. 2567 ]8
16 ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) [ 25 เม.ย. 2567 ]4
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 24 เม.ย. 2567 ]9
18 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 24 เม.ย. 2567 ]8
19 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสือรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัฑ์ยาสูบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566 [ 18 เม.ย. 2567 ]8
20 ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) [ 18 เม.ย. 2567 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15