องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว :www.tbsakaeo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสือรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัฑ์ยาสูบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสือรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัฑ์ยาสูบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ