องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว :www.tbsakaeo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

    รายละเอียดข่าว

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๗ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

       บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ