องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว :www.tbsakaeo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 294 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]64
142 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]33
143 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]35
144 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]54
145 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]46
146 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]25
147 แจ้งเตือนความปลอดภัยประชาชนฯ [ 27 ก.ย. 2565 ]58
148 แจ้งระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง [ 22 ก.ย. 2565 ]367
149 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2565 ของสำนักงานประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขี้นไป รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานบริการตามสิทธิ์ ขยายเวลาจนถังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]90
150 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับรถยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว [ 13 ก.ย. 2565 ]60
151 แนวทางการปฏิบัติด้านการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (Covid - 19) [ 9 ก.ย. 2565 ]64
152 การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 7 ก.ย. 2565 ]94
153 ประชาสัมพันการแสดงความคิดเห็น พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสมาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 31 ส.ค. 2565 ]61
154 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]56
155 ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย [ 1 ส.ค. 2565 ]104
156 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]58
157 ขอเชิญชวนประชาชนปลูกต้นไม้ในเขตที่ดินของตนเอง อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น" [ 27 ก.ค. 2565 ]90
158 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) [ 26 ก.ค. 2565 ]88
159 ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]219
160 แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมแับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง ระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]89
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15