องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว :www.tbsakaeo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 294 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเข้าคัดเลือกสดรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรี สากล ประจำปี 2567 [ 6 ธ.ค. 2566 ]15
82 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเผ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื่อไวรัสซิกา [ 6 ธ.ค. 2566 ]8
83 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเผ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื่อไวรัสซิกา [ 6 ธ.ค. 2566 ]9
84 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.๒๕66 [ 6 ธ.ค. 2566 ]3
85 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.๒๕66 [ 4 ธ.ค. 2566 ]2
86 เปิดรับสมัคร พลทหารออนไลน์ ประจำปี 2567 ทหารกองเกินที่มีอายุ 22 ปี ถึง 29 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2538 - 2545) [ 24 พ.ย. 2566 ]12
87 วันลอยการะทง ลอยกระทงรักษ์โลก ลดโลกเดือด 1 กระทง 1 ครอบครัว [ 24 พ.ย. 2566 ]14
88 รายงานการรัฐทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]5
89 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว [ 22 พ.ย. 2566 ]17
90 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" [ 22 พ.ย. 2566 ]12
91 ประชาสัมพพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 พ.ย. 2566 ]19
92 ประการศรายชื่อผู้้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้้ง [ 7 พ.ย. 2566 ]16
93 การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ประจำเดือนพฤจิกายน 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]14
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 30 ต.ค. 2566 ]30
95 ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]27
96 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับปังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 1 [ 11 ต.ค. 2566 ]31
97 การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม [ 11 ต.ค. 2566 ]21
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]52
99 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]20
100 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง และเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]22
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15