องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว :www.tbsakaeo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 294 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (PM 2.5) [ 25 เม.ย. 2567 ]11
22 ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) [ 25 เม.ย. 2567 ]7
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 24 เม.ย. 2567 ]12
24 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 24 เม.ย. 2567 ]15
25 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสือรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัฑ์ยาสูบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566 [ 18 เม.ย. 2567 ]13
26 ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) [ 18 เม.ย. 2567 ]3
27 ประชาสัมพันธ์ การรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จากแอปพลิเคชันถุงเงิน ด้วยวิธีการสแกนใบหน้าควบคู่กับการใส่รหัสคู่บัตร (PIN Code) 6 หลัก [ 28 มี.ค. 2567 ]16
28 จังหวัดสระแก้วแจ้งเตือนระวังพายุฝนฟ้าคะนอง [ 26 มี.ค. 2567 ]10
29 กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]12
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 14 มี.ค. 2567 ]26
31 ขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง [ 7 มี.ค. 2567 ]7
32 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2568 สมัยแรก [ 4 มี.ค. 2567 ]13
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 1 มี.ค. 2567 ]17
34 ขอส่งสำเนาประกาศอุทยานแห่งชาติปางสีดา [ 27 ก.พ. 2567 ]9
35 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.สระแก้ว [ 23 ก.พ. 2567 ]39
36 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [ 22 ก.พ. 2567 ]18
37 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ [ 14 ก.พ. 2567 ]12
38 การเตรียมความพร้อมสถานณ์การณ์พายุฤดูร้อน ปี 2566 [ 14 ก.พ. 2567 ]9
39 ขอประชาสัมพันธ์หนังสิืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ [ 14 ก.พ. 2567 ]7
40 ขอความร่วมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย [ 14 ก.พ. 2567 ]9
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15