องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว :www.tbsakaeo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 294 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศ กำหนดนโยบาย อบต.สระแก้ว ปลอดบุหรี่ [ 12 มี.ค. 2564 ]80
282 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององ์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]173
283 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 3 มี.ค. 2564 ]179
284 ประชาสัมพันธ์จุดรับบริการลงทะเบียนโครงการ"เราชนะ"สำหรับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ [ 22 ก.พ. 2564 ]221
285 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ,ภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]194
286 การขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]188
287 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 [ 8 ม.ค. 2564 ]180
288 ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 [ 3 ม.ค. 2564 ]197
289 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 30 ธ.ค. 2563 ]192
290 อบต.สระแก้ว ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต [ 9 ธ.ค. 2563 ]184
291 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 19 ต.ค. 2563 ]193
292 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 9 ก.ย. 2563 ]193
293 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]176
294 โครงการจิตอาสา [ 12 มี.ค. 2563 ]212
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15