องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว :www.tbsakaeo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 294 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาฯการนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ปี2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]18
202 รายงานการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ธ.ค. 2564 ]23
203 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 1 ธ.ค. 2564 ]212
204 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]85
205 การับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 26 พ.ย. 2564 ]188
206 ขอเชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 พ.ย. 2564 ]295
207 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]98
208 ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ปีงบประมาณ 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]94
209 ประกาศรายชื่อผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ปีงบประมาณ 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]96
210 ประกาศ และคำสั่ง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกคครองฯ [ 27 ต.ค. 2564 ]91
211 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 22 ต.ค. 2564 ]283
212 คู่มือประชาชน ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น [ 21 ต.ค. 2564 ]232
213 หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่มิอาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือได้แจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควรจะถูกจำกัดสิทธิอย่างไร [ 7 ต.ค. 2564 ]225
214 บทกำหนดโทษ [ 7 ต.ค. 2564 ]243
215 ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิก อบต และ นายก อบต [ 7 ต.ค. 2564 ]297
216 ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว (ผ.ถ. 4/1) [ 7 ต.ค. 2564 ]196
217 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว (ส.ถ. 4/1) [ 7 ต.ค. 2564 ]217
218 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 6 ต.ค. 2564 ]286
219 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.สระแก้ว [ 6 ต.ค. 2564 ]206
220 ประกาศ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]218
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15