องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeotown.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง นโยบายการบริหารงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]30
2 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565) [ 18 เม.ย. 2565 ]131
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 7 มี.ค. 2565 ]127
4 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565) [ 18 ม.ค. 2565 ]125
5 ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง นโยบายการบริหารงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 28 ธ.ค. 2564 ]24
6 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจการสภาองค์การบริการส่วนตำบลสระแก้ว [ 13 ธ.ค. 2564 ]112
7 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) [ 11 ต.ค. 2564 ]131
8 มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 1 ต.ค. 2564 ]110
9 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]110
10 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน [ 2 ส.ค. 2564 ]107
11 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564) [ 14 ก.ค. 2564 ]112
12 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 มิ.ย. 2564 ]104
13 สำนักปลัดมอบหมายงานให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด [ 13 พ.ค. 2564 ]102
14 แบ่งงานกองคลัง [ 3 พ.ค. 2564 ]99
15 มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบใน กองช่าง [ 3 พ.ค. 2564 ]110
16 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) [ 20 เม.ย. 2564 ]116
17 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) [ 1 ม.ค. 2564 ]126
18 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) [ 7 ต.ค. 2563 ]120
19 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]111