องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeotown.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]12
2 นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]9
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง นโยบายการบริหารงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]43
4 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565) [ 18 เม.ย. 2565 ]145
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 7 มี.ค. 2565 ]143
6 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565) [ 18 ม.ค. 2565 ]139
7 ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง นโยบายการบริหารงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 28 ธ.ค. 2564 ]39
8 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจการสภาองค์การบริการส่วนตำบลสระแก้ว [ 13 ธ.ค. 2564 ]126
9 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) [ 11 ต.ค. 2564 ]144
10 มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 1 ต.ค. 2564 ]122
11 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]123
12 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน [ 2 ส.ค. 2564 ]117
13 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564) [ 14 ก.ค. 2564 ]123
14 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 มิ.ย. 2564 ]115
15 สำนักปลัดมอบหมายงานให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด [ 13 พ.ค. 2564 ]113
16 แบ่งงานกองคลัง [ 3 พ.ค. 2564 ]112
17 มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบใน กองช่าง [ 3 พ.ค. 2564 ]120
18 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) [ 20 เม.ย. 2564 ]128
19 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) [ 1 ม.ค. 2564 ]137
20 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) [ 7 ต.ค. 2563 ]131
 
หน้า 1|2