องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeotown.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 พ.ย. 2566 ]45
2 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]57
3 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]30
4 คู่มือ การยึด อายัด การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของ อปท. [ 12 ต.ค. 2566 ]46
5 ประกาศ การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 มิ.ย. 2566 ]176
6 ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]45
7 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]169
8 พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]62
9 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]112
10 ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 25 ม.ค. 2566 ]50
11 ประกาศ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]44
12 ประกาศ การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย [ 10 ม.ค. 2566 ]97
13 บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำจังหวัดสระแก้ว รอบปี 2566 - 2569 [ 8 ธ.ค. 2565 ]87
14 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]90
15 ประกาศ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]133
16 แจ้งระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]86
17 การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 7 ก.ย. 2565 ]273
18 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]121
19 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]305
20 ประกาศ ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 25 ม.ค. 2565 ]271
 
หน้า 1|2|3