องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว :www.tbsakaeo.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศให้บริการประชาชน ในช่วงพักเที่ยง [ 1 ก.ค. 2567 ]2
2 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 30 พ.ค. 2567 ]240
3 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]17
4 ประกาศ การผ่อนชำระภาษีป้าย [ 7 ก.พ. 2567 ]22
5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]23
6 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]18
7 ประกาศ ขยายระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]172
8 ประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย อันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี 2567 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 5 ม.ค. 2567 ]104
9 หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 พ.ย. 2566 ]163
10 ข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]6
11 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]174
12 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]49
13 คู่มือ การยึด อายัด การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของ อปท. [ 12 ต.ค. 2566 ]71
14 ประกาศ การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 มิ.ย. 2566 ]242
15 ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]74
16 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]237
17 พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]76
18 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]171
19 ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 25 ม.ค. 2566 ]87
20 ประกาศ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]73
 
หน้า 1|2|3