องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeotown.go.th
 
 
สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]5
2 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]13
3 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]11
4 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 7 ส.ค. 2566 ]12
5 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]13
6 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]12
7 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]14
8 ปรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างเดือนตุลาคม 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]30
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]25
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]24
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]24
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]22
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]24
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]116
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤศจิกายน 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]117
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 เดือนธันวาคม 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]115
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]112
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]121
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 เดือนมีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]115
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]197
 
หน้า 1|2