องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeotown.go.th
 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 9 พ.ค. 2566 ]18
2 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 15 ก.พ. 2566 ]46
3 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศส. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]174