องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeotown.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]41
2 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]13
3 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส4 (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566) [ 9 ต.ค. 2566 ]12
4 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 [ 6 ต.ค. 2566 ]36
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม - มิถุนายน 2566) ประจำปีงบประมาณ2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]18
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]27
7 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ2566 ไตรมาสที่ 3 [ 5 เม.ย. 2566 ]18
8 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ2566 ไตรมาสที่ 2 [ 8 ม.ค. 2566 ]21
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]24
10 ประกาศ เรื่องเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และเกณฑ์กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]20
11 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) [ 27 ม.ค. 2565 ]226
12 งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]178
13 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน2564) [ 2 เม.ย. 2564 ]186
14 การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 2 เม.ย. 2564 ]192
15 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]189
16 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 [ 8 ม.ค. 2564 ]192
17 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]234
18 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]195