องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeotown.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

นายสมบัติ ชาญชัย


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


โทร. 092-582-6446นายบุญมี เจริญดง

นางจารุวรรณ ชาญศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 087-102-0325

โทร. 086-111-7677นายอนันต์ แปลงกาย


เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโทร. 086-142-1036