หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

  ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นายสมบัติ ชาญชัย นา...